Vad är det?

Under många år har jag drivits av att kommunicera komplex forskning och hitta en balans mellan att göra det komplicerade begripligt utan att förvanska det väsentliga i detaljerna. 

Nu vill jag göra samma sak genom att söka svar som leder vidare i finansbranschen. Mitt namn är Mona Norman och jag är vd och medgrundare för Pinpoint Estimates. Jag har länge velat höra om andras erfarenheter reflektioner och kunskaper. Under en lång tid intervjuade jag ett antal profiler på finanstwitter men det var bara en text kom att publiceras, den om @olleqvarnstrom, på hans sajt Snaljåpen. (Jag fick genom det initiativet lära känna många personer så inget är förlorat!) 

Vad då “Vad är det?” Frågan är så oerhört enkel men samtidigt oftast så svår att ställa. Jag vill inkludera de personer som känner sig manade att ställa upp därför att de besitter kunskaper som är så självklara för dem, men som samtidigt är oupptäckt mark för många andra. Det finns en uppsjö av initiativ med syfte att få fler intresserade av finans- och aktiemarknaden, i synnerhet kvinnor som ju oftast saknas i statistiken. Men efter de basala kunskaperna förväntas man klara sig själv, utan vidare referensramar, ledstänger och framför allt bollplank. Nu öppnar vi dörrarna, följ med oss på resan framåt.

Jag är fortfarande nyfiken och tror på kraften i att våga fråga – och nu har jag fått med mig min kollega Giesela, som börjar från scratch, på tåget. Tillsammans ska vi börja våga fråga om högt och lågt, om detaljer, delmängder och helheter.