IR- och marknadskommunikation

I ett samarbete med Unga Aktiesparare höll Pinpoint Estimates ett webinar om IR- och marknadskommunikation i syfte att ytterligare koppla samman investerare och bolag. Ambitionen är fortsatt att utbilda marknaden och skapa förståelse för bolagens IR-arbete och utmaningar som bolagen upplever och samtidigt ta upp frågor och funderingar som investerarna har.

Medverkande:

  • Henrik Larsson Lyon är vd för Hexatronic sedan 6,5 år tillbaka. Bolaget har kontinuerligt arbetat med IR-frågor genom ett dedikerat IR-råd med tre nyckelpersoner involverade för att nå ut till marknaden och utvärdera insatser löpande.
  • Henrik Johansson är vd för Unga Aktiesparare sedan 2 år tillbaka med ambitionen att unga skall få bättre kunskap om aktiemarknaden.
  • Urban Ekelund, IR- och kommunikationsrådgivare på Vero. Urban har en lång och gedigen erfarenhet från finansbranschen, nu senast 11 år på Vero.