investor relations

IR- och marknadskommunikation

I ett samarbete med Unga Aktiesparare höll Pinpoint Estimates ett webinar om IR- och marknadskommunikation i syfte att ytterligare koppla samman investerare och bolag. Ambitionen är fortsatt att utbilda marknaden och skapa förståelse för bolagens IR-arbete och utmaningar som bolagen upplever och samtidigt ta upp frågor och funderingar som investerarna har. Medverkande: Henrik Larsson Lyon är vd för Hexatronic sedan 6,5 år tillbaka. Bolaget har kontinuerligt arbetat med IR-frågor genom ett dedikerat IR-råd med tre… Read More »IR- och marknadskommunikation